Our Design

Mountain View Single Level - Kit Homes Design

Mountain View Single Level

Area: 170.00m2

2.50

2.00

From

$127,998

View More

Retreat - Kit Homes Design

Retreat

Area: 239.75m2

4.00

2.00

From

$135,596

View More

Metro - Kit Homes Design

Metro

Area: 230.20m2

4.00

3.00

From

$165,504

View More

Beach Haven - Kit Homes Design

Beach Haven

Area: 258m2

3+

2

From

$179,972

View More

Retreat Double - Kit Homes Design

Retreat Double

Area: 266.8m2

5

3

From

$199,170

View More

Sunset - Kit Homes Design

Sunset

Area: 138m2

3

2

From

$92,850

View More

Beachside - Kit Homes Design

Beachside

Area: 254m2

2

2

From

$159,545

View More

Entertainer - Kit Homes Design

Entertainer

Area: 166m2

3

3

From

$88,754

View More

Urban Vista - Kit Homes Design

Urban Vista

Area: 288m2

3

2.5

From

$201,392

View More

The Chalet 45 - Kit Homes Design

The Chalet 45

Area: 45m2

1

1

From

$41,996

View More

Beachcomber - Kit Homes Design

Beachcomber

Area: 197.07m2

3

2

From

$133,486

View More

The Chalet 60 - Kit Homes Design

The Chalet 60

Area: 58.96m2

1

1

From

$44,388

View More

Villa - Kit Homes Design

Villa

Area: 127.77m2

2

1

From

$88,754

View More

Beachview - Kit Homes Design

Beachview

Area: 234.84m2

4

3

From

$120,394

View More

Bushlander - Kit Homes Design

Bushlander

Area: 141.5m2

2

2

From

$93,377

View More

Mountain Lodge - Kit Homes Design

Mountain Lodge

Area: 222.46m2

4

3

From

$167,868

View More

Holiday - Kit Homes Design

Holiday

Area: 80m2

1

1

From

$55,928

View More